Waarom een bouwverzekering?

De bouwverzekering biedt een speciale dekking voor particulieren, die in eigen beheer een woonhuis bouwen of verbouwen. Ook wel een Construction Allrisk verzekering (CAR) genoemd.

Bouwt u een garage, breidt u uw woning uit of bouwt u zelf een woning. Uw woonhuisverzekering dekt geen schades welke zijn veroorzaakt door bouwwerkzaamheden. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen wordt de dekking van uw woonhuisverzekering beperkt tot brand en ontploffing.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de bouwverzekering

  • U kunt kiezen voor meerdere rubrieken
  • Alle betrokken partijen zijn verzekerd voor schade aan het werk
  • Zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces
  • Niet afhankelijk van de verzekering van de aannemer
  • Biedt de hypotheekverstrekker meer zekerheid over het onderpand
  • Onderhoudstermijn kan worden meeverzekerd

Wat dekt een bouwverzekering?

Een bouwverzekering is opgebouwd uit verschillende rubrieken. Hoe de dekking van de bouwverzekering wordt opgebouwd is afhankelijk van wat er verbouwd of gebouwd wordt. Rubriek I – schade aan het bouwwerk zelf, is de basis van de bouwverzekering en is een verplichte dekking.

Rubriek I - Schade aan het bouwwerk zelf

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

Aanvullende dekkingen

De schade aan het bouwwerk zelf is de basis van uw bouwverzekering. Daarnaast kunt u deze aanvullen met de volgende rubrieken:

Rubriek II – Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouwwerkzaamheden

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan anderen. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt.

Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

Rubriek III - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning.

Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een inboedel- en een woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering) heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf bij ons te melden.

Rubriek IV - Hulpmateriaal

Dekking voor schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal.

Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Werkmaterieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking. 

Rubriek V - Transport van bouwmaterialen

Dekking tijdens de verzekerde bouwtermijn (en onderhoudstermijn) voor schade die u lijdt door beschadiging of diefstal van bouwcomponenten tijdens het transport hiervan binnen Curaçao. Als hulpmateriaal is meeverzekerd, geldt deze dekking ook voor het transport van hulpmateriaal dat bestemd is om op het bouwterrein te verwerken of te gebruiken.

Rubriek VI - Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en werknemers van verzekerde

Dekking voor beschadiging en verdwijning van de persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en werknemers van verzekerde. Vereiste is dat de schade is ontstaan op het bouwterrein.

Vermissing of schade aan motorrijtuigen en geld is niet gedekt.

Extra aanvullende dekking: Onderhoudstermijn

De bouwverzekering kunt u tevens uitbreiden met een extra aanvullende dekking: de onderhoudstermijn. Met de onderhoudstermijn wordt de periode na de eerste oplevering van het bouwwerk bedoeld. Tijdens de onderhoudstermijn worden o.a. niet uitgevoerde reparaties door de aannemer voltooid. Schade aan het werk tijdens de onderhoudstermijn is dan verzekerd.

  • schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst
  • schade waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk

U heeft alleen dekking tijdens de onderhoudstermijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aannemingsovereenkomst.

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Wie zijn onder de bouwverzekering verzekerd?

Onder de bouwverzekering vallen meerdere verzekerden. Uiteraard bent u als verzekeringnemer en/of opdrachtgever onder deze verzekering verzekerd. Maar ook aannemers, onderaannemers en installateurs zijn verzekerd voor zover deze bedrijven zelf geen bouwverzekering hebben afgesloten.

Bent u een aannemer, onderaannemer of installateur?
Dan heeft u behoefte aan een zakelijke bouwverzekering, specifiek voor bedrijven, ondernemers en ZZP-ers in de bouwwereld. Met deze zogeheten Construction All Riskverzekering verzekert u de aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan onder andere het bouwwerk.

Lees meer over de Construction All Risk verzekering (CAR)

Eigen risico

Het eigen risico voor deze verzekering is niet standaard. Deze is afhankelijk van het soort werk, de bouwsom en de te verzekeren rubrieken. Het eigen risico kan per gekozen rubriek verschillen. In de offerte wordt per rubriek het van toepassing zijnde eigen risico vermeld.

Ook handig om te verzekeren

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de bouwverzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw bouwverzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een bouwverzekering contact op met één van onze adviseurs.