Waarom een Basisverzekering Ziektekosten (BVZ)?

Sinds 1 februari 2013 is iedere inwoner van Curaçao verplicht verzekerd voor de Basisverzekering Ziektekosten, de BVZ. De BVZ wordt uitgevoerd door Banko di Seguro Sosial, de SVB.

Als verzekerde van de SVB heeft u recht op geneeskundige zorg conform de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten. Aan de hand van de aard en de complexiteit van de aandoening worden de omvang en de verstrekking van de zorg bepaald.

Aanvullende dekkingen

U bent BVZ verzekerd, maar u wilt de basisverzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen?
Hiervoor kunt u bij Inter-Assure Insurances een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten.

Lees meer over de Aanvullende ziektekostenverzekering

Vraag een offerte aan

Voor wie geldt de BVZ?

De BVZ geldt voor iedere ingezetene van Curaçao met een Nederlands paspoort.
Was u voor 2013 al volgens het oude stelsel verzekerd? Dan bent u na 2013 nog steeds voor de BVZ verzekerd.

Heeft u geen Nederlands paspoort? Dan bent u voor medische kosten niet via de BVZ verzekerd.
U bent dan verplicht een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.

Dekking in het buitenland

Gaat u naar het buitenland op vakantie? De BVZ biedt dekking voor spoedeisende medische hulp. De medische kosten worden onder de BVZ vergoed tot maximaal het op Curaçao van toepassing zijnde tarief.

Wilt u tijdens uw reis niet geconfronteerd worden met hogere kosten dan het tarief dat op Curaçao geldt? U kunt hiervoor een reisverzekering afsluiten. Over het algemeen vergoedt de reisverzekering de gemaakte medische kosten boven het op Curaçao van toepassing zijnde maximaal tarief.

Premie Basisverzekering Ziektekosten

De premie voor de BVZ wordt berekend over het inkomen uit arbeid of inkomen uit een oudedagsvoorziening.
Ingezetenen die geen inkomen hebben zijn evengoed verplicht verzekerd voor de BVZ.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Ik ben BVZ verzekerd, maar ik wil overstappen naar een particuliere ziektekostenverzekering. Kan dat?

Nee, dat is niet mogelijk.

Is de dekking van een particuliere ziektekostenverzekering vergelijkbaar met de dekking van de verplichte BVZ?

De basisdekking van de verplichte BVZ en een particuliere ziektekostenverzekering is vergelijkbaar. De BVZ en de particuliere ziektekostenverzekeringen geven onder andere dekking voor:

  • Huisartsconsult
  • Medicijnen
  • Ziekenhuisopname
Kan ik een aanvullende verzekering op de BVZ en particuliere ziektekostenverzekering afsluiten?

Ja, dit is mogelijk. De meeste particuliere ziektekostenverzekeraars bieden een aanvullende verzekering op de wettelijke basisdekking. Deze kan als aanvulling op de BVZ en de particuliere ziektekostenverzekering worden afgesloten.

Lees meer over de aanvullende ziektekostenverzekering

Kan ik een zorgpas krijgen bij een basisverzekering ziektekosten (BVZ)?

Een zorgpas wordt alleen afgegeven indien u een particuliere ziektekostenverzekering heeft afgesloten. De zorgpas wordt niet verstrekt bij een aanvullende ziektekostenverzekering. Ook verstrekt de SVB voor de basisverzekering ziektekostenverzekering (BVZ) geen zorgpas.

Polisvoorwaarden

De dekking van de Basisverzekering Ziektekosten is wettelijk vastgelegd.
Voor de inhoud van de dekking van de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) kunt u terecht op de website van de SVB.

Uw ziektekostenverzekering afsluiten

Neem voor advies betreft ziektekostenverzekeringen, hetzij voor een offerte en/of het afsluiten van een Particuliere ziektekostenverzekering of een Aanvullende ziektekostenverzekering, contact op met één van onze adviseurs.